Sektor bioenergii doświadcza rosnącej popularności w ciągu ostatnich kilku lat. Przedsiębiorcy poszukują sprawdzonych metod produkcji biopaliw, wykorzystując do tego urządzenia o wysokiej wydajności i uniwersalności. Prym na rynku biopaliw wiodą specjalistyczne granulatory, umożliwiające szybkie przekształcenie biomasy na gotowy pellet. Prasa granulująca występuje w kilku rodzajach maszyn, dostosowanych do specyfiki danego modelu biznesowego. W dzisiejszym artykule przedstawimy najważniejsze z nich, co pomoże w podjęciu właściwej decyzji zakupowej.

Granulator i produkcja pelletu – na czym polega proces produkcyjny?

Produkcja pelletu w granulatorze przebiega zgodnie z parametrami technologicznymi wybranego urządzenia. Nadanie ostatecznego kształtu i konsystencji pelletu następuje w momencie przeciskania biomasy przez matrycę (w wersji pierścieniowej lub płaskiej). Kanaliki matrycy formują pożądany kształt granulatu, który zostaje utrwalony na zasadzie wysokiego ciśnienia i temperatury. Wszystkie etapy procesu podlegają kontroli jakościowej. Producent ma pełną kontrolę nad sterowaniem ustawieniami granulatora w odniesieniu do cech końcowego produktu.

Surowiec wydostający się z matrycy granulatora podlega pocięciu na kawałki i precyzyjnemu suszeniu. Niezależnie od tego, jakie rodzaje granulatorów wybierzesz do swojej firmy, zasada ich działania pozostaje bardzo podobna. Prasa wysokociśnieniowa odpowiada za kompresję surowca do zadanego kształtu, a następnie przygotowaniu go do procesu cięcia.

Do produkcji pelletu należy stosować atestowane granulatory, spełniające normy bezpieczeństwa i efektywności energetycznej. Uruchomienie masowej produkcji pelletu generuje dodatkowe wymogi w zakresie wydajności. W dalszej części niniejszego poradnika ukażemy najważniejsze cechy wybranych granulatorów, dzięki czemu będzie mógł podjąć lepszą decyzję dotyczącą inwestycji w określony typ wyposażenia.

Rodzaje i zastosowanie granulatorów – jakie urządzenia spotkamy na rynku?

Odpowiedź na to pytanie ukryliśmy po części już w poprzednim podrozdziale, kiedy wspominaliśmy o rodzajach matryc stosowanych w granulatorach. Dwa rodzaje granulatorów – z matrycą pierścieniową i płaską, wymagają nieco odmiennych procedur pracy z biomasą, zgodnych z instrukcjami producenta. Zastosowanie granulatorów z matrycą płaską spotkamy przeważnie w zakładach z systemem automatycznego podawania biomasy do urządzenia prasującego. Ma to związek ze sposobem ustawienia aplikatora, który w tym przypadku przyjmuje górne położenie, prostopadłe do płaskiej matrycy. Biomasa zyskuje grawitacyjne wsparcie przy przechodzeniu do rolek granulatora, które później realizują proces prasowania.

Produkcja pelletu w granulatorach z matrycą pierścieniową odbywa się na zasadzie przeciskania surowca od środka w kierunku zewnętrznym. Pionowy układ matrycy wymusza odmienny system podawania materiału do dalszej obróbki. Granulatory pierścieniowe charakteryzują się zwiększoną wydajnością pracy i elastycznością przy doborze średnicy granulatu.

Ogromne uznanie wśród przedsiębiorstw produkujących ekopaliwa budzi fakt, że zastosowanie granulatorów otwiera szerokie możliwości w kwestii selekcji materiałów bazowych. Pellet paliwowy powstaje z odpadów drzewnych, pozostałości nasion, słomy, pociętych gałęzi, a nawet odpadów rolnych. Na szczególną uwagę zasługuje także ciągłe unowocześnianie urządzeń przez producentów, czego efektem staje się jeszcze większa uniwersalność. Klasycznym przykładem pozostaje granulator do pasz, łączący kilka funkcji w ramach jednego rozwiązania.

Jak działa granulator do pasz i kiedy warto z niego korzystać?

W gospodarstwach rolnych i hodowlanych nieocenioną pomocą okazuje się profesjonalny granulator do pasz, umożliwiający samodzielną produkcję pokarmu dla trzody chlewnej. Urządzenia te sprawdzają się również w zakładach specjalizujących się w wytwarzaniu pasz na skalę masową. Produkcja paszy w formie granulatu przebiega zgodnie z parametrami wskazanymi w specyfikacji technicznej. Elastyczność urządzenia objawia się w możliwości szybkiego przetwarzania wielu rodzajów surowców, takich jak odpady zbożowe, ziarna, trawy, nasiona i łuski roślin.

Użytkownik zyskuje całkowitą kontrolę nad grubością powstającego pelletu. Produkcję paszy należy przecież dopasować do wymagań poszczególnych gatunków zwierząt. Rozmiar granulatu dla kur i królików będzie kilkukrotnie mniejszy niż w przypadku trzody złożonej ze świń i krów. To oczywiste stwierdzenie ma daleko idące konsekwencje dla wyboru odpowiedniej maszyny. Rekomendujemy zakup granulatorów do pasz zapewniających szerokie spektrum grubości gotowego pelletu. Wówczas użytkownik zyska zabezpieczenie na przyszłość, gdyby w danym momencie musiał zoptymalizować parametry produkcji w odniesieniu do nowych wymagań.