Pellet to wydajne i niedrogie źródło energii cieplnej, którego początki sięgają już lat trzydziestych ubiegłego wieku. Wówczas to po raz pierwszy zaczęto produkować pellet z trocin.
Obecnie surowiec ten uchodzi za ekologiczny, ekonomiczny i efektywny rodzaj paliwa. Sprawdź, na czym polega proces produkcji pelletu.

  • Wytwarzanie pelletu – zalety i korzyści

Pellet to wysokokaloryczne paliwo w formie granulek o średnicy wynoszącej kilka milimetrów, wytwarzane z surowców odnawialnych roślinnego pochodzenia. Materiał ten charakteryzuje się kalorycznością sięgającą nawet 19 MJ/kg, a także niską zawartością popiołu, wynoszącą zaledwie 0,5%. Dzięki temu to źródło energii cieplnej jest nie tylko ekologiczne, ale też wydajne i ekonomiczne. Pellet nie emituje ponadto nieprzyjemnych zapachów ani nie zawiera szkodliwych substancji.

Sam przerób pelletu uchodzi za jedną z najlepszych technologii przetwarzania odpadów drzewnych. Jest dość prosty w realizacji, a do obsługi sprzętu potrzebna jest niewielka liczba pracowników. Koszt własny produkcji jest także dość niski, a zwrot z przedsięwzięcia całkiem duży. W tartakach, stolarniach czy firmach meblarskich, w których każdego dnia powstają ogromne ilości odpadów drzewnych, wykorzystanie resztek surowca potrzebnego do wyrobu pelletu może stanowić dodatkowe źródło dochodu firmy. Technologia pozwala ponadto na przetwarzanie odpadów o różnych rozmiarach.

  • Wyrób pelletu krok po kroku

Jak powstaje pellet? Proces produkcji pelletu obejmuje cztery podstawowe etapy: mielenie, suszenie, mielenie, granulowanie oraz chłodzenie. Najpierw trzeba wióry, zrębki i trociny zmielić. Młyn bijakowy rozdrabnia surowiec na mniej więcej jednolitą frakcję do 6 mm. W peleciarce odpowiednio wysuszony i rozdrobniony materiał drzewny jest wtłaczany pod wysokim ciśnieniem przez stalową matrycę. W efekcie powstaje granulat o długości 2-3 cm i średnicy 6-8 mm. Dalej material się suszy. Do tego celu wykorzystuje się często suszarnia aerodynamiczna. Zanim odpady drzewne trafią do matrycy, mają wyjściową wilgotność ok. 50%, a dzięki procesowi suszenia ulega ono obniżeniu do około 8%.

Spoiwem wykorzystywanym w przerobie pelletu jest lignina zawarta w drewnie. Jej wyższa zawartość daje możliwość uzyskania granulatu o lepszej jakości, z kolei mniejsza ilość przekłada się na większy odsiew, a tym samym na niższą wydajność oraz wyższe zużycie energii. Zawartość tego naturalnego lepiszcza w drewnie jest różna w zależności od gatunku drzewa. Na przykład, w brzozie wynosi około 19%, świerku i sośnie – ok. 27% i niemal 30% w jodle.

Przerób pelletu kończy się schłodzeniem powstałego produktu. Następnie pozostaje już tylko pakowanie oraz kolportaż pelletu do punktów sprzedaży oraz klientów.