XXI wiek stawia przed ludzkością nowe wyzwania. Jednym z najważniejszych, bo bezpośrednio dotykającym każdego człowieka, są zmiany klimatyczne. Świadomość w tym zakresie już stoi na wysokim poziomie. W związku z tym coraz więcej osób wykazuje zainteresowanie alternatywnymi, ale wydajnymi źródłami energii. Czy eko pellet do nich należy, czy to jedynie chwyt marketingowy? Przekonajmy się!

  • Czy wydajność pelleciarki wyróżnia się na tle innych rozwiązań?

Aby paliwo faktycznie stanowiło alternatywę dla pozostałych źródeł energii, musi być atrakcyjne pod względem ceny oraz efektywności. Dlatego niektóre rozwiązania to dość ryzykowny wybór. Wystarczy wspomnieć o mocno wahających się cenach gazu. Na tym tle pellet wydaje się wręcz idealnym zamiennikiem. Może być równie wydajny, co inne paliwa.

Do wykorzystania pełnego potencjału warto jednak zainwestować jeszcze w pelleciarkę. To urządzenie, służy produkcji sprasowanych trocin drzewnych, a więc przygotowuje materiał do wykorzystania w piecu. Wydajność pelleciarki sięga naprawdę dużych wartości. Na rynku znajdują się też modele zaprojektowane z myślą o wykorzystaniu na prywatnych posesjach. Dzięki temu nawet klienci indywidualni mogą samodzielnie zająć się produkcją pelletu.

  • Czy pellet jest szkodliwy dla środowiska naturalnego?

Czas zatem przyjrzeć się kwestii będącej dzisiejszym tematem rozważań. Czy pellet jest szkodliwy dla środowiska naturalnego? Odpowiedź na powyższe pytanie powinna być jasna, gdy wie się, z czego powstaje to paliwo. Otóż pellet jest sprasowany w odpowiedni sposób trocinami drewna i innej biomasy, takiej jak pozostałości po produkcji rolnej. Osiąga wielkość ok. 6-8 mm i długość maksymalnie 50 mm. Wyróżnia się znakomitą kalorycznością, a z każdej tony spalonego materiału pozostaje zaledwie 6 kg popiołu.

Na tej podstawie widać, że pellet nie może stanowić zagrożenia dla środowiska. To w pełni odnawialne paliwo ekologiczne, które składa się z naturalnych odpadów. Jego produkcja nie ingeruje więc w przyrodę w tak radykalny sposób, jak np. kopalnie odkrywkowe. Co więcej, eko pellet podczas spalania wydziela niewiele potencjalnie groźnych dla środowiska gazów. To jedynie 20 g tlenków siarki, 800 g tlenków azotu, 11 kg tlenku węgla oraz 2,50 kg pyłu zawieszonego. W porównaniu do tradycyjnych rozwiązań można mówić wręcz o śladowej ilości.

  • Eko pellet – zalety i sposób wykorzystania

Oprócz wspomnianych korzyści należy wspomnieć jeszcze o sposobie przechowywania. Ta alternatywa dla węgla zajmuje nieporównywalnie mniej miejsca. Jest też czysty, więc nie pozostawia pomieszczenia gospodarczego w trudnym do usunięcia brudzie. Podobnie wygląda to w kwestii procesu spalania. Eko pellet wytwarza niewielkie ilości dymu. Jest więc jednocześnie bezpieczniejszy w użytkowaniu.

Trzeba jednak pamiętać, że naturalny surowiec spala się najlepiej w przystosowanych do tego piecach. Dlatego nie poleca się używać go w standardowych urządzeniach. W przeciwnym razie należy przygotować się m.in na wyższe zużycie pelletu, a to nie ma nic wspólnego z oszczędnościami ani ekologią.

  • Czy pellet to alternatywa dla węgla?

Jak najbardziej. Węgiel kamienny jest niezwykle niebezpieczny dla ekosystemu, a co za tym idzie – również dla człowieka. Paliwo ekologiczne w postaci pelletu nie zatruwa organizmów żywych. Jego produkcja nie niszczy środowiska, a przy okazji ogranicza emisję gazów cieplarnianych. Spalanie naturalnego surowca emituje jedynie tyle CO2, ile drzewo pochłonęło w procesie fotosyntezy. A więc bilans pozostaje zerowy. To poziom, którego nie osiągnie żadne paliwo kopalne. Dlatego właśnie pellet to tak dobra alternatywa dla węgla.

  • Pellet – paliwo ekologiczne przyszłości

W świetle powyższych zalet, znajomości sposobu produkcji oraz wydajności sprasowanych trocin drzewnych nie powinno być już żadnych wątpliwości. Pellet może – a nawet powinien – zastąpić wyjątkowo szkodliwe dla środowiska naturalnego paliwa kopalne, zwłaszcza węgiel kamienny, ale też gaz ziemny. I to bez żadnej straty dla indywidualnego odbiorcy. Wystarczy zainwestować w przystosowany do spalania eko pelletu piec, aby zaoszczędzić sporo pieniędzy i przyczynić się do ograniczenia zgubnych skutków zmian klimatycznych.

Warto pamiętać, że każdy ma realny wpływ na ekologię. Dlatego paliwo ekologiczne przyszłości, a więc w dużej mierze pellet, niebawem stanie się standardem w większości domów i przedsiębiorstw, których właściciele chcą faktycznie przyczynić się do poprawy jakości życia przyszłych pokoleń.